مجالس عزاداری امام حسین، چنان با فرهنگ ما درهم‌تنیده است که تصور جدا شدن این دو از یکدیگر نیز غیرممکن به نظر می‌رسد. کتاب کآشوب، مجموعه‌‌ جستارهایی از نویسندگان مختلف است که در آن به عمق خاطرات خود سفر می‌کنند و از خلال این سفر، به روایت نسبت خود با م…

مجالس عزاداری امام حسین، چنان با فرهنگ ما درهم‌تنیده است که تصور جدا شدن این دو از یکدیگر نیز غیرممکن به نظر می‌رسد. کتاب کآشوب، مجموعه‌‌ جستارهایی از نویسندگان مختلف است که در آن به عمق خاطرات خود سفر می‌کنند و از خلال این سفر، به روایت نسبت خود با محرم می‌پردازند. این اثر، نخستین کتاب از مجموعه‌ی کآشوب نشر اطراف است و به عنوان اثر برگزیده‌ی سومین دوره‌ی کتاب سال عاشورا انتخاب شده است. درباره‌ی کتاب کآشوب هر ساله، همه‌ی ما شاهد برگزاری مجالسی هستیم که از عاشورای 61 هجری حکایت می‌کنند و سنتی را به نمایش می‌گذارند که پس از سالیان سال، همچنان...>