نماز از جمله اعمال عبادی مشترک بین اسلام و یهودیت است. یهودیان هم مانند مسلمانان نمازهای واجب و مستحبی دارند؛ نمازهایی که بعضاً ساعت‌ها به طول می‌انجامند. کتاب نماز و نیایش در دین یهودی شامل مطالبی در این زمینه است که حسین علی‌جعفری و سهیل دادفر آن‌ها…

نماز از جمله اعمال عبادی مشترک بین اسلام و یهودیت است. یهودیان هم مانند مسلمانان نمازهای واجب و مستحبی دارند؛ نمازهایی که بعضاً ساعت‌ها به طول می‌انجامند. کتاب نماز و نیایش در دین یهودی شامل مطالبی در این زمینه است که حسین علی‌جعفری و سهیل دادفر آن‌ها را گردآوری کرده‌اند. درباره‌ی کتاب نماز و نیایش در دین یهودی کتاب «نماز و نیایش در دین یهودی»، نوشته‌ی حسین علی جعفری و سهیل دادفر هفت فصل را شامل می‌شود. مؤلفان در فصل اول کتاب به معنای لغوی واژه‌ی نماز و اهمیت و کیفیت این فعل عبادی نزد یهودیان پرداخته‌اند. در فصل دوم شرحی درباره‌ی چگونگی نماز...>