من آن توام مرا به من باز مده… کتاب من آن توام دربرگیرنده‌ی قطعه‌های ادبی اثر دکتر عبدالحمید ضیایی است که خواننده را به سوی جهانی دیگرگون از جنس مولانا پرواز می‌دهد. دنیای عارفان دنیای سیر و سلوک است و سالک رهرو. طریقت راه‌های بی‌شماری دارد اما این ر…

من آن توام مرا به من باز مده… کتاب من آن توام دربرگیرنده‌ی قطعه‌های ادبی اثر دکتر عبدالحمید ضیایی است که خواننده را به سوی جهانی دیگرگون از جنس مولانا پرواز می‌دهد. دنیای عارفان دنیای سیر و سلوک است و سالک رهرو. طریقت راه‌های بی‌شماری دارد اما این راه بی‌آغاز و بی‌پایان، فقط در نظر شاهدان آشکار می‌گردد: قصد راه است و مقصود هم راه. درباره‌ی کتاب من آن توام وقتی سخن از عرفان به میان می‌آید، نام مولانا به‌عنوان سرسلسله‌ی آل عشق بر تارک آن می‌درخشد. سرشار از قوت لایموت معرفت، با اطمینان می‌گوید: «نان‌پاره ز من بستان، جان پاره نخواهد شد» و در…>