حامد لطفی با همکاری زویا طاهرگورابی، زهره خزاعی و میترا مودی در کتاب مروری جامع بر سندرم تخمدان پلی کیستیک بررسی کاملی بر یکی از شایع‌ترین بیماری‌های زنان به نام سندرم تخمدان پلی کیستیک داشته‌اند. این اختلال اندوکرین یافت شده در زنان در سنین باروری می…

حامد لطفی با همکاری زویا طاهرگورابی، زهره خزاعی و میترا مودی در کتاب مروری جامع بر سندرم تخمدان پلی کیستیک بررسی کاملی بر یکی از شایع‌ترین بیماری‌های زنان به نام سندرم تخمدان پلی کیستیک داشته‌اند. این اختلال اندوکرین یافت شده در زنان در سنین باروری می‌باشد که بر 20-6 درصد از آن‌ها دز این سنین تأثیر می‌گذارد. شیوع این مشکل در سلامت زنان، لزوم آگاهی و تحقیقات پزشکی را افزایش داده است. درباره کتاب مروری جامع بر سندرم تخمدان پلی کیستیک: سندرم تخمدان پلی کیستیک یک مشکل هورمونی است که بر عملکرد بدن زنان بالغ اثر می‌گذارد و سیستم بدنی آن‌ها را مختل...>