دکتر آیدا مهراد در کتاب مدیر برتر مدیریت بهتر، مدیریت را نه فقط برای مدیران سازمان‌ها، که مربوط به همه انسان‌ها می‌داند. او ابتدا یک تعریف واحد از مدیریت ارائه‌ می‌کند و پس از آن، اصولی را برای بهبود مدیریت به مخاطبان خود می‌آموزد. این کتاب نه فقط برا…

دکتر آیدا مهراد در کتاب مدیر برتر مدیریت بهتر، مدیریت را نه فقط برای مدیران سازمان‌ها، که مربوط به همه انسان‌ها می‌داند. او ابتدا یک تعریف واحد از مدیریت ارائه‌ می‌کند و پس از آن، اصولی را برای بهبود مدیریت به مخاطبان خود می‌آموزد. این کتاب نه فقط برای بهبود مدیریت سازمان‌ها که برای مدیریت زندگی فردی و اجتماعی نیز تألیف شده است. درباره‌‌ی کتاب مدیر برتر مدیریت بهتر اهمیتی ندارد نوع و موضوع کسب‌و‌کارمان چیست؛ هر کسب‌وکاری به شیوه‌های به‌روز و نوین برای مدیریت بهتر و اصولی‌تر نیاز دارد. گاهی با خودمان فکر می‌کنیم که برای هر چالش و اتفاق جدیدی…>