رمانی جذاب و پرکشش درباره‌ی عشق به ادبیات و فرازوفرودهای زندگی یک نوجوان در مسیر نویسنده شدن؛ کتاب مدرسه قدیم نوشته‌ی توبیاس وولف روایت زندگی نوجوانی است که در رقابت با هم‌مدرسه‌ای‌های خود می‌خواهد به نویسنده‌ای بزرگ تبدیل شود و با بزرگ‌ترین نویسنده‌ه…

رمانی جذاب و پرکشش درباره‌ی عشق به ادبیات و فرازوفرودهای زندگی یک نوجوان در مسیر نویسنده شدن؛ کتاب مدرسه قدیم نوشته‌ی توبیاس وولف روایت زندگی نوجوانی است که در رقابت با هم‌مدرسه‌ای‌های خود می‌خواهد به نویسنده‌ای بزرگ تبدیل شود و با بزرگ‌ترین نویسنده‌های عصر خود دیدار کند. این اثر افتخارات متعددی را برای نویسنده‌اش به ارمغان آورده است. درباره‌ی کتاب مدرسه‌ قدیم رؤیاها و آرزوهای بزرگ درون‌مایه‌ی بسیاری از آثار داستانی مشهور را تشکیل می‌دهد؛ قهرمانان این داستان‌ها سختی‌ها و دشواری‌های زندگی را از دوران کودکی و نوجوانی با این نیت سپری می‌کنند که…>