تنها رمان یوگنی زامیاتین، مبدع ادبیات ادبیات علمی‌تخیلی از نوع پادآرمان‌شهری و یکی از برجسته‌ترین آثار این سبک. کتاب ما روایتگر روزگاری دهشتناک است که در آن فرمول‌ها و اعداد بر انسان‌ها حکومت می‌کنند. درباره‌ی کتاب ما یکی از نمونه‌های کلاسیک ادبیات پا…

تنها رمان یوگنی زامیاتین، مبدع ادبیات ادبیات علمی‌تخیلی از نوع پادآرمان‌شهری و یکی از برجسته‌ترین آثار این سبک. کتاب ما روایتگر روزگاری دهشتناک است که در آن فرمول‌ها و اعداد بر انسان‌ها حکومت می‌کنند. درباره‌ی کتاب ما یکی از نمونه‌های کلاسیک ادبیات پادآرمان‌شهری که در سال 1921 منتشر شد… داستان کتاب ما (We) در آینده‌ای آخرالزمانی اتفاق می‌افتد؛ روزگاری که شهروندان جامعه همگی در یک محیط بسیار منظم و کنترل‌شده زندگی می‌کنند و شخصیت و هویت خود را با اعداد و ارقام مشخص می‌سازند. به بیان دیگر، در جهان داستان کتاب ما افراد به اعداد و ارقامی صرف…>