کتاب لطفا گربه باشید راهنمایی خلاقانه برای دستیابی به خرد است که با استفاده از خصوصیات متمایز این حیوان دوست‌داشتنی نوشته شده. استفان گارنیه در این اثر جالب‌ترین ویژگی‌های گربه‌ها را معرفی کرده و توضیح می‌دهد چرا برای رسیدن به موفقیت به آن‌ها نیاز دار…

کتاب لطفا گربه باشید راهنمایی خلاقانه برای دستیابی به خرد است که با استفاده از خصوصیات متمایز این حیوان دوست‌داشتنی نوشته شده. استفان گارنیه در این اثر جالب‌ترین ویژگی‌های گربه‌ها را معرفی کرده و توضیح می‌دهد چرا برای رسیدن به موفقیت به آن‌ها نیاز داریم. درباره‌ی کتاب لطفا گربه باشید هر کاری که مشغول انجامش هستید را کنار بگذارید، چون قرار است به درون ذهن بازیگوش‌ترین حیوان دنیا یعنی گربه سفر کنیم. مردم فرهنگ‌ها و کشورهای مختلف دید متفاوتی نسبت به این حیوانات پشمالو دارند. بعضی‌ها مانند مصریان باستان گربه را پرستش می‌کردند و ژاپنی‌ها در طرف…>