شخصیت اصلی کتاب قمار یک کشیش نوشته‌ی مجید برزگر باقری کشیشی به نام یحیی است که به یک دهکده‌ای دورافتاده تبعید شده و با پا گذاشتن بر امیال خویش تصمیم گرفته تا نور امید را بر سیاهی‌های دهکده بتاباند. او عزمش را جزم کرده تا کارهایی که دیگران ناتمام گذاشت…

شخصیت اصلی کتاب قمار یک کشیش نوشته‌ی مجید برزگر باقری کشیشی به نام یحیی است که به یک دهکده‌ای دورافتاده تبعید شده و با پا گذاشتن بر امیال خویش تصمیم گرفته تا نور امید را بر سیاهی‌های دهکده بتاباند. او عزمش را جزم کرده تا کارهایی که دیگران ناتمام گذاشته یا از انجام آن طفره رفته‌اند را به سرانجام برساند و دهکده را از آلودگی‌ها پاک نماید. پدر یحیی در این مسیر تنها نیست و با گروهی همراه می‌شود. درباره‌ی کتاب قمار یک کشیش مجید برزگر باقری در کتاب قمار یک کشیش، از یک پدر روحانی سخن می‌گوید که به دهکده‌ای تبعید شده و حضورش در آن‌جا تحولات زیادی را…>