ثروتمندان روز خود را چگونه آغاز می‌کنند؟ کتاب عادت‌های گرانبها نوشته‌ی توماس کارلی، نتیجه‌ی سال‌ها تحقیق او بر عادات روزانه‌ی افراد ثروتمند است. ثروت حقیقی فقط با شانس، تحصیلات عالی، سخت‌کوشی یا ارث و میراث به‌دست نمی‌آید، بلکه فرآیندی منسجم بوده و شا…

ثروتمندان روز خود را چگونه آغاز می‌کنند؟ کتاب عادت‌های گرانبها نوشته‌ی توماس کارلی، نتیجه‌ی سال‌ها تحقیق او بر عادات روزانه‌ی افراد ثروتمند است. ثروت حقیقی فقط با شانس، تحصیلات عالی، سخت‌کوشی یا ارث و میراث به‌دست نمی‌آید، بلکه فرآیندی منسجم بوده و شامل رفتارهایی خاص است که در کتاب حاضر معرفی شده‌اند. درباره‌ی کتاب عادت‌های گرانبها آیا ثروتمندان عادات خاصی داشته‌اند که به موفقیت آن‌ها منتهی شده؟ توماس کارلی (Thomas Corley) نویسنده‌ی کتاب عادت‌‌های گرانبها (Rich Habits) با توجه به تحقیقات طولانی‌مدتی که روی این افراد داشته، معتقد است ثروتمندان…>