به دنبال راه‌های میان‌بر رسیدن به موفقیت می‌گردید؟ در جست‌وجوی روشی قطعی برای ثروتمند شدن هستید؟ ریچارد پل اوانز در کتاب صوتی 5 درسی که یک میلیونر درباره زندگی و ثروت به من آموخت برای این دو پرسش پاسخ‌های کارآمدی را به شما ارائه می‌دهد. درباره‌ی در کت…

به دنبال راه‌های میان‌بر رسیدن به موفقیت می‌گردید؟ در جست‌وجوی روشی قطعی برای ثروتمند شدن هستید؟ ریچارد پل اوانز در کتاب صوتی 5 درسی که یک میلیونر درباره زندگی و ثروت به من آموخت برای این دو پرسش پاسخ‌های کارآمدی را به شما ارائه می‌دهد. درباره‌ی در کتاب صوتی 5 درسی که یک میلیونر درباره زندگی و ثروت به من آموخت وقتی ریچارد پل اوانز، نویسنده‌ی کتاب صوتی 5 درسی که یک میلیونر درباره زندگی و ثروت به من آموخت (The Five Lessons a Millionaire Taught Me About Life and Wealth) دوازده ساله بود، حادثه‌ی هولناکی در زندگی‌اش پیش آمد: پدر ریچارد که پیمانکار...>