آیا همیشه آرزو داشته‌اید بدانید آدم‌ها واقعاً چه منظوری دارند و چه می‌خواهند بگویند؟ جک لارنسون در کتاب صوتی چگونه دیگران را تحلیل کنیم؟ استادانه پاسخ چنین پرسش‌هایی را می‌دهد. در این کتاب می‌آموزید که آن‌چه انسان‌ها با زبان بدن خود انتقال می‌دهند صاد…

آیا همیشه آرزو داشته‌اید بدانید آدم‌ها واقعاً چه منظوری دارند و چه می‌خواهند بگویند؟ جک لارنسون در کتاب صوتی چگونه دیگران را تحلیل کنیم؟ استادانه پاسخ چنین پرسش‌هایی را می‌دهد. در این کتاب می‌آموزید که آن‌چه انسان‌ها با زبان بدن خود انتقال می‌دهند صادقانه‌تر از آن چیزی است که با استفاده از کلمات می‌گویند. درباره‌ کتاب صوتی چگونه دیگران را تحلیل کنیم؟ در ارتباطات روزمره، دانستن منظور حقیقی فردی که با او ارتباط دارید می‌تواند به پیشبرد اهداف شما کمک بسیاری کند. کتاب چگونه دیگران را تحلیل کنیم؟‌ (How to Analyze People) به شما در درک بهتر منظور...>