بحران‌های نوجوانی و چالش‌های این دوره، همواره از موضوعات مورد بحث کتاب‌های روانشناختی بوده اما این‌بار قرار است جولی ا. راس، در کتاب صوتی چگونه جوجه تیغی را در آغوش بگیریم این مسئله را از منظر دیگری بررسی کند. با شنیدن کتاب حاضر، تحولات روانی و جسمانی…

بحران‌های نوجوانی و چالش‌های این دوره، همواره از موضوعات مورد بحث کتاب‌های روانشناختی بوده اما این‌بار قرار است جولی ا. راس، در کتاب صوتی چگونه جوجه تیغی را در آغوش بگیریم این مسئله را از منظر دیگری بررسی کند. با شنیدن کتاب حاضر، تحولات روانی و جسمانی فرزند یا فرزندان خود را بهتر درک کرده و در تربیت و پرورش آن‌ها می‌توانید عملکرد بهتری داشته باشید. درباره‌ی کتاب صوتی چگونه جوجه تیغی را در آغوش بگیریم؟ به‌عنوان بزرگسالانی که سال‌هاست نوجوانی را پشت سر گذاشته‌ایم یا حتی پدر و مادرانی که در حال حاضر، فرزند نوجوانی در خانه داریم، حتماً با مشکلات...>