کتاب صوتی چاک و مجسمه‌های چوبی از لئو لندری داستان موش خرمایی است که به مجسمه‌سازی علاقه دارد. او مشغول ساخت یک اثر برای مسابقه‌ای هنری است که متوجه می‌شود رقیبی هنرمند وارد جنگل شده و خیلی خوب نقاشی می‌کشد… . این داستان زیبا به کودکان رقابت سالم را…

کتاب صوتی چاک و مجسمه‌های چوبی از لئو لندری داستان موش خرمایی است که به مجسمه‌سازی علاقه دارد. او مشغول ساخت یک اثر برای مسابقه‌ای هنری است که متوجه می‌شود رقیبی هنرمند وارد جنگل شده و خیلی خوب نقاشی می‌کشد… . این داستان زیبا به کودکان رقابت سالم را آموزش می‌دهد و ارزش دوستی را به آن‌ها یادآوری می‌کند. درباره‌ی کتاب صوتی چاک و مجسمه‌های چوبی همه‌ی حیوانات جنگل بزرگ عاشق مسابقه‌ی بهترین اثر هنری هستند. فکرش را بکنید! هر سال مجسمه‌ها، نقاشی‌ها، ‌عکس‌ها و کلی هنر زیبا با همدیگر رقابت می‌کنند و همه منتظرند جدیدترین ساخته‌ها را ببینند. چاک، موش…>