آلن دوباتن در کتاب صوتی والدینی ناکامل اما به اندازه‌ی کافی خوب سراغ چالش‌ها و سختی‌هایی می‌رود که فشار زیادی بر والدین مدرن وارد کرده‌اند. کمال‌گرایی در تربیت کودکان و عدم توجه به خود، سرپرستی کودکان را به امری دشوار برای والدین امروزی تبدیل کرده است…

آلن دوباتن در کتاب صوتی والدینی ناکامل اما به اندازه‌ی کافی خوب سراغ چالش‌ها و سختی‌هایی می‌رود که فشار زیادی بر والدین مدرن وارد کرده‌اند. کمال‌گرایی در تربیت کودکان و عدم توجه به خود، سرپرستی کودکان را به امری دشوار برای والدین امروزی تبدیل کرده است. آلن دوباتن در این کتاب صوتی درس‌هایی کاربردی برای تربیت فرزندانی خشنود و منعطف ارائه می‌کند. درباره‌ی کتاب صوتی والدینی ناکامل اما به اندازه‌ی کافی خوب انتخاب بهترین روش برای تربیت کودک از جمله چالش‌های مهمی است که والدین امروزی درگیر آن هستند. آلن دوباتن (Alain de Botton) در کتاب صوتی والدینی…>