مایکل ا استکپل، در ششمین جلد از مجموعه کتاب‌های وارکرفت، دنباله‌ی روایت این مجموعه‌ی پرماجرا را از سر می‌گیرد. در کتاب صوتی وارکرفت – وولجین: سایه‌های هورد، آرامش و صلح «پانداریا» به فروپاشی می‌انجامد و تمدن‌های باستانی با اسرار شوم خود بیدار می‌شوند …

مایکل ا استکپل، در ششمین جلد از مجموعه کتاب‌های وارکرفت، دنباله‌ی روایت این مجموعه‌ی پرماجرا را از سر می‌گیرد. در کتاب صوتی وارکرفت – وولجین: سایه‌های هورد، آرامش و صلح «پانداریا» به فروپاشی می‌انجامد و تمدن‌های باستانی با اسرار شوم خود بیدار می‌شوند تا دنیا را به دل تاریکی ببرند. مشتاقان رمان‌های فانتزی، تخیلی و حماسی مجذوب این کتاب خواهند شد. درباره‌ی کتاب صوتی وارکرفت – وولجین: سایه‌های هورد وولجین، ترول و شکارچی سایه‌ای‌ست که از مهمترین فرماندهان هورد به شمار می‌رود. او همچنین ریاست و رهبری قبیله‌ی دارک سپیر را به عهده دارد. این شخصیت…>