اگر افکار منفی ذهن شما را تیره‌وتار کرده یا همیشه در حال مرور حوادث گذشته هستید باید ذهن خود را کنترل کنید. اس جی اسکات و بری داونپورت در کتاب صوتی هرس ذهن تمرین‌هایی برای رفع شلوغی ذهن ارائه می‌دهند که به کنترل افکار کمک می‌کند. با این تمرین‌ها می‌تو…

اگر افکار منفی ذهن شما را تیره‌وتار کرده یا همیشه در حال مرور حوادث گذشته هستید باید ذهن خود را کنترل کنید. اس جی اسکات و بری داونپورت در کتاب صوتی هرس ذهن تمرین‌هایی برای رفع شلوغی ذهن ارائه می‌دهند که به کنترل افکار کمک می‌کند. با این تمرین‌ها می‌توان در لحظه‌ی حال و شاد زندگی کرد. درباره‌ی کتاب صوتی هرس ذهن علیرغم داشتن همه‌ی چیزهایی که برای یک زندگی شاد نیاز داریم، اگر ذهن ما پر از افکار منفی باشد نمی‌توانیم از زندگی خود لذت ببریم. اس جی اسکات (S. J. Scott) و بری داونپورت (Barrie Davenport) در کتاب صوتی هرس ذهن (Declutter Your Mind) نشان...>