سفری هیجان‌انگیز به پیچ‌و‌خم‌های دنیای درونی یک مادر! اشلی آدرین در درام روانشناسی خود، کتاب صوتی نیمه‌ی تاریک مامان تجربیات ناخوشایند مادری را برایتان بازگو می‌کند که از بودن فرزند تازه‌رسیده چندان رضایتی ندارد و شما قرار است به چالش‌های ریزودرشت شخص…

سفری هیجان‌انگیز به پیچ‌و‌خم‌های دنیای درونی یک مادر! اشلی آدرین در درام روانشناسی خود، کتاب صوتی نیمه‌ی تاریک مامان تجربیات ناخوشایند مادری را برایتان بازگو می‌کند که از بودن فرزند تازه‌رسیده چندان رضایتی ندارد و شما قرار است به چالش‌های ریزودرشت شخصی او پی ببرید. این رمان تحسین‌شده، نامزدی جایزه‌ی گودریدز و عنوان پرفروش نیویورک تایمز و ساندی تایمز را به خود اختصاص داده است. درباره‌ی کتاب صوتی نیمه‌ی تاریک مامان لازم نیست حتماً مادر شدن را تجربه کرده باشیم تا بدانیم این مرحله از زندگی یک زن، مملو از احساسات تازه و گاه متناقض است که این دوران…>