کتاب صوتی نویز، نقصی در قضاوت انسان اثری‌ست در زمینه‌ی روان‌شناسی و علوم شناختی که دنیل کانمن به‌ همراه کاس سانستین و اولیویه سیبونی آن را نوشته است. ایده‌ی محوری این کتاب درباره‌ی یک خطای شناختی در قضاوت‌ها و داوری‌های انسانی است که نویسندگان از آن ب…

کتاب صوتی نویز، نقصی در قضاوت انسان اثری‌ست در زمینه‌ی روان‌شناسی و علوم شناختی که دنیل کانمن به‌ همراه کاس سانستین و اولیویه سیبونی آن را نوشته است. ایده‌ی محوری این کتاب درباره‌ی یک خطای شناختی در قضاوت‌ها و داوری‌های انسانی است که نویسندگان از آن با نام «نویز» یاد می‌کنند. این اثر که یکی از پرفروش‌ترین کتاب‌های نیویورک‌تایمز محسوب می‌شود، در طول کمتر از یک سال با اقبال بسیار گسترده‌ای روبه‌رو شد. درباره‌ی کتاب صوتی نویز، نقصی در قضاوت انسان قضاوت‌های ما تا چه میزان منطبق بر واقعیت هستند؟ چه چیزی باعث می‌شود در موقعیتی یکسان قضاوت‌های...>