زندگی منتظر شماست! فقط در چهل روز می‌توانید مسیر زندگی خود را تغییر دهید… کتاب صوتی نامحدود: کتاب کار 40 روزه قانون جذب نوشته‌ی زهرا ماهون، به شما کمک می‌کند تا به سلامت، ثروت و سعادت برسید و تغییراتی اساسی در خودتان به وجود آورید. درباره کتاب صوتی …

زندگی منتظر شماست! فقط در چهل روز می‌توانید مسیر زندگی خود را تغییر دهید... کتاب صوتی نامحدود: کتاب کار 40 روزه قانون جذب نوشته‌ی زهرا ماهون، به شما کمک می‌کند تا به سلامت، ثروت و سعادت برسید و تغییراتی اساسی در خودتان به وجود آورید. درباره کتاب صوتی نامحدود: کتاب کار 40 روزه قانون جذب آیا چیزهایی در اطرافتان وجود دارد که می‌خواهید در مدت زمانی طولانی آن‌ها را در اختیار داشته باشید؟ آیا قانون جذب برای مسائل مهم زندگی‌تان جواب نمی‌دهد؟ آیا با اینکه نگرشی مثبت به پیرامون‌تان دارید اما هیچگونه پاسخی از سوی کائنات دریافت نمی‌کنید؟ آیا شما هم جزء...>