کتاب صوتی ملاصالح، زندگی‌نامه‌ی ملاصالح قاری، اسیر جنگ ایران و عراق است که در طول اسارت، مترجم گروهی 23 نفره از اسرای ایرانی شده بود. این کتاب که توسط رضیه غبیشی نوشته شده است، به مبارزات ملاصالح قبل از انقلاب و همینطور زندگی او در سال‌های آغازین جنگ …

کتاب صوتی ملاصالح، زندگی‌نامه‌ی ملاصالح قاری، اسیر جنگ ایران و عراق است که در طول اسارت، مترجم گروهی 23 نفره از اسرای ایرانی شده بود. این کتاب که توسط رضیه غبیشی نوشته شده است، به مبارزات ملاصالح قبل از انقلاب و همینطور زندگی او در سال‌های آغازین جنگ می‌پردازد. ملاصالح یکی از معدود افرادی‌ست که سابقه‌ی زندانی شدن در 3 حکومت و رژیم متضاد را دارد. درباره‌ی کتاب صوتی ملاصالح گروه موسوم به 23 نفر، تعدادی از رزمندگان کودک ایرانی بودند که در جریان جنگ تحمیلی در سال 1361 به اسارت نیروهای عراقی درآمدند. اسارت این گروه از رزمندگان، پس از بازپس‌گیری...>