نه، اینجا مدرسه نیست! اصلاً هر جایی هست به‌جز مدرسه. کتاب صوتی مدرسه یا پادگان: مدرسه پرماجرا 15 داستانی‌ست مهیج از اتفاقات خنده‌دار یک مدرسه که دن گاتمن به جذاب‌ترین حالت ممکن برایتان روایت می‌کند. باور ندارید؟ کافی است سری به این مدرسه‌ی مهیج بزنید….

نه، اینجا مدرسه نیست! اصلاً هر جایی هست به‌جز مدرسه. کتاب صوتی مدرسه یا پادگان: مدرسه پرماجرا 15 داستانی‌ست مهیج از اتفاقات خنده‌دار یک مدرسه که دن گاتمن به جذاب‌ترین حالت ممکن برایتان روایت می‌کند. باور ندارید؟ کافی است سری به این مدرسه‌ی مهیج بزنید. ای. جی، مایکل، دیزی، آقای کاربلز و... یک عالمه اتفاقات جورواجور برای شما تدارک دیده‌اند. درباره‌ی کتاب صوتی مدرسه یا پادگان: مدرسه پرماجرا 15 برای بسیاری از کودکانی که به‌تازگی تحصیل را آغاز می‌کنند، ممکن است مدرسه دنیایی ناشناخته و کمی ترسناک باشد. از طرف دیگر، برای کودکانی که چند سالی است...>