در کتاب صوتی سرگذشت استعمار – جلد دوازدهم: بازی بزرگ، به همراه مهدی میرکیایی به سال‌های پرالتهاب جنگ‌های ایران و روسیه سفر می‌کنید تا از نزدیک توطئه‌ها و دسیسه‌های سیاسی آن دوران را به نظاره بنشینید. «سید کرامت علی» یا همان «سروان آرتور کانلی» در این …

در کتاب صوتی سرگذشت استعمار - جلد دوازدهم: بازی بزرگ، به همراه مهدی میرکیایی به سال‌های پرالتهاب جنگ‌های ایران و روسیه سفر می‌کنید تا از نزدیک توطئه‌ها و دسیسه‌های سیاسی آن دوران را به نظاره بنشینید. «سید کرامت علی» یا همان «سروان آرتور کانلی» در این سفر پرماجرا چهره‌ی سیاه سیاست غرب را در قبال ایران به شما نشان خواهد داد. مخاطبان نوجوان از شنیدن این رمان تاریخی بهره‌ی بسیاری خواهند برد. درباره‌ی کتاب صوتی سرگذشت استعمار - جلد دوازدهم: بازی بزرگ استعمار غربی‌ها چه در ایران و چه در سایر کشورهای جهان بر کسی پوشیده نیست. البته ممکن است این...>