مهدی میرکیایی با تالیف کتاب صوتی سرگذشت استعمار – جلد دوم: گرگ‌ها با چشم باز می‌خوابند به رقابت کشورهای اروپایی با یکدیگر می‌پردازد؛ زمانی که هر پادشاه می‌کوشید تعداد مستعمراتش را افزایش دهد و به این ترتیب ایالات متحده‌ی آمریکا به وجود آمد… . از این…

مهدی میرکیایی با تالیف کتاب صوتی سرگذشت استعمار – جلد دوم: گرگ‌ها با چشم باز می‌خوابند به رقابت کشورهای اروپایی با یکدیگر می‌پردازد؛ زمانی که هر پادشاه می‌کوشید تعداد مستعمراتش را افزایش دهد و به این ترتیب ایالات متحده‌ی آمریکا به وجود آمد… . از این اثر در سی‌ونهمین جایزه کتاب سال تقدیر شد و عده‌ی زیادی از آن استقبال کردند. درباره‌ی کتاب صوتی سرگذشت استعمار – جلد دوم: گرگ‌ها با چشم باز می‌خوابند در این قسمت از مجموعه سرگذشت استعمار، با گوشه‌ای جدید از تاریخ قرن پانزدهم میلادی آشنا می‌شوید. ماجراهای کتاب صوتی سرگذشت استعمار – جلد دوم: گرگ‌ها…>