اگر خود را شایسته‌ی بهترین‌ها و یک زندگی ایده‌آل می‌دانید، لازم است دست‌کم یک بار به مکالمه‌ی لوئیز ال هی و شریل ریچاردسون در کتاب صوتی زندگی بی‌نظیرتان را رقم بزنید، گوش بسپارید. این دو نویسنده‌ی برجسته‌ی خودسازی و خودیاری رمزورازهای داشتن یک زندگی آ…

اگر خود را شایسته‌ی بهترین‌ها و یک زندگی ایده‌آل می‌دانید، لازم است دست‌کم یک بار به مکالمه‌ی لوئیز ال هی و شریل ریچاردسون در کتاب صوتی زندگی بی‌نظیرتان را رقم بزنید، گوش بسپارید. این دو نویسنده‌ی برجسته‌ی خودسازی و خودیاری رمزورازهای داشتن یک زندگی آرام و مملو از خوشبختی و نشاط را به شما می‌آموزند. درباره‌ی کتاب صوتی زندگی بی‌نظیرتان را رقم بزنید همه می‌دانیم که داشتن یک زندگی بی‌نظیر آرزوی تمام انسان‌ها بوده و هست اما آنچه که نمی‌دانیم، راه دستیابی به چنین زندگی‌ای‌ست. ممکن است فلاسفه، جامعه‌شناسان، اساتید معنویت و... تعریف‌های متفاوتی از...>