کنترل زندگی را در دست بگیرید و به نتایجی که می‌خواهید برسید! کتاب صوتی ذهنت را مدیریت کن، سرنوشتت را بساز! یکی از آثار پرفروش خودیاری است که شما را به سمت خلق موفقیت راهنمایی می‌کند. آدام خو با همکاری استوارت تان تالیف این اثر تحسین‌شده را برعهده داشت…

کنترل زندگی را در دست بگیرید و به نتایجی که می‌خواهید برسید! کتاب صوتی ذهنت را مدیریت کن، سرنوشتت را بساز! یکی از آثار پرفروش خودیاری است که شما را به سمت خلق موفقیت راهنمایی می‌کند. آدام خو با همکاری استوارت تان تالیف این اثر تحسین‌شده را برعهده داشته‌اند. درباره‌ی کتاب صوتی ذهنت را مدیریت کن، سرنوشتت را بساز! آیا واقعا مایل هستید نتایجی استثنایی در زندگی‌تان به‌دست آورید؟ آیا آرزو دارید به رهبری کاریزماتیک، یک کارآفرین، دانشجویی درخشان یا فروشنده‌ای موفق تبدیل شوید؟ اگر به این سوالات جواب مثبت داده‌اید پس کتاب صوتی ذهنت را مدیریت کن،...>