در کتاب صوتی خیابان ولیعصر تهران: روایت‌های داستانی شنونده‌ی گزیده‌ای از قصه‌های کوتاه به قلم جمعی از نویسندگان خواهید بود. آنچه داستان‌های این مجموعه را علی‌رغم تمام تفاوت‌هایشان به یکدیگر پیوند داده و حضورشان را در اثری واحد توجیه می‌کند، اهمیت داشت…

در کتاب صوتی خیابان ولیعصر تهران: روایت‌های داستانی شنونده‌ی گزیده‌ای از قصه‌های کوتاه به قلم جمعی از نویسندگان خواهید بود. آنچه داستان‌های این مجموعه را علی‌رغم تمام تفاوت‌هایشان به یکدیگر پیوند داده و حضورشان را در اثری واحد توجیه می‌کند، اهمیت داشتن موضوع شهرنشینی در تمامی آن‌هاست. گفتنی‌ست که انتخاب آثار حاضر در این کتاب، بر عهده‌ی کاوه فولادی نسب بوده است. درباره کتاب صوتی خیابان ولیعصر تهران: روایت‌های داستانی: شهر و شهرنشینی از دیرباز پیوندی محکم با ادبیات داستانی داشته است. بسیاری حتی بر این باورند که زایش و تطور داستان مدرن اساساً...>