جدال کهنه و نو و نبرد همیشگی سنت با تجدد، درون‌مایه‌ی کتاب صوتی خانه ادریسی‌ها را می‌سازد. غزاله علیزاده، در این رمان اجتماعی شما را به عمارتی می‌برد که از شکوه گذشته تنها خاطرات قدیمی و لایه‌ی ضخیمی از گردوخاک را حفظ کرده. خانه‌ای که اهالی آن سال‌هاس…

جدال کهنه و نو و نبرد همیشگی سنت با تجدد، درون‌مایه‌ی کتاب صوتی خانه ادریسی‌ها را می‌سازد. غزاله علیزاده، در این رمان اجتماعی شما را به عمارتی می‌برد که از شکوه گذشته تنها خاطرات قدیمی و لایه‌ی ضخیمی از گردوخاک را حفظ کرده. خانه‌ای که اهالی آن سال‌هاست با گشت‌و‌گذار در گذشته‌ها روزهایشان را می‌گذرانند اما اکنون قرار است با گسستن از پیوندهای دیرین، رهسپار آینده‌ شوند. درباره‌ی کتاب صوتی خانه ادریسی‌ها از همان لحظات اولی که پا به عمارت ادریسی‌ها می‌گذارید، سکون و خمودگیِ سراسر خانه شما هم دربرمی‌گیرد. اهالی این عمارت که بیشتر به شبح می‌مانند...>