کتاب صوتی تو همانی که می‌اندیشی یکی از آثار کلاسیک حوزه‌ی خودیاری و مدیریت ذهن است. جیمز آلن در این کتاب‌ که سال‌ها جزو عناوین پرفروش روانشناختی در کشورهای انگلیسی‌زبان بوده، در باب اهمیت اندیشه‌ی انسان در بهروزی یا ناکامی او سخن گفته است. درباره کتاب…

کتاب صوتی تو همانی که می‌اندیشی یکی از آثار کلاسیک حوزه‌ی خودیاری و مدیریت ذهن است. جیمز آلن در این کتاب‌ که سال‌ها جزو عناوین پرفروش روانشناختی در کشورهای انگلیسی‌زبان بوده، در باب اهمیت اندیشه‌ی انسان در بهروزی یا ناکامی او سخن گفته است. درباره کتاب صوتی تو همانی که می‌اندیشی: «شما همان چیزی هستید که به آن می‌اندیشید». این جمله بیانگرِ اصل و اساس ایده‌‌ی جذاب و پرطرفداری‌ست که این روزها از آن با عنوانِ قانون جذب یاد می‌کنند. جیمز آلن آمریکایی یکی از مطرح‌ترین نویسندگان و اندیشمندانِ این حوزه بود؛ متفکری که با بهره‌گیری از گستره‌ی وسیع...>