کتاب صوتی ته جدولی‌ها 1: راز داورهای خواب‌آلود قصه‌ی کودکانه‌ی جذابی به قلم ر وبرتو سانتیاگو است. در این داستان به ماجرای یک تیم فوتبال، یک شهر زیبا، و یک پسرک شر و شیطان گوش خواهید داد… درباره کتاب صوتی ته جدولی‌ها 1: راز داورهای خواب‌آلود: فرانسیس…

کتاب صوتی ته جدولی‌ها 1: راز داورهای خواب‌آلود قصه‌ی کودکانه‌ی جذابی به قلم ر وبرتو سانتیاگو است. در این داستان به ماجرای یک تیم فوتبال، یک شهر زیبا، و یک پسرک شر و شیطان گوش خواهید داد... درباره کتاب صوتی ته جدولی‌ها 1: راز داورهای خواب‌آلود: فرانسیسو گارسیا کاسا پشت حساس‌ترین ضربه‌ی پنالتی تاریخ ایستاده است. نفس‌ها در سینه حبس‌اند و چشم‌ها به ساق‌های او دوخته. آیا این بازیکن یازده ساله موفق به باز کردن دروازه خواهد شد؟ آیا فرانسیسو نام خود و تیمش را جاودانه خواهد ساخت؟ همه چیز تا چند ثانیه‌ی دیگر مشخص می‌شود. آماده‌ باشید. فرانسیسو آرام...>