کتاب صوتی تلخ کام به گفته نویسنده آن اسماعیل فصیح پایان داستان شخصیتی است که در برخی داستان‌های دیگر او هم نقش‌آفرینی می‌کند. ملاقات این شخصیت – جاوید پیروزپور – با جلال آریان که او هم پیش از این در داستان‌های فصیح حضور داشته و صحبت‌های آن‌ها درباره‌ …

کتاب صوتی تلخ کام به گفته نویسنده آن اسماعیل فصیح پایان داستان شخصیتی است که در برخی داستان‌های دیگر او هم نقش‌آفرینی می‌کند. ملاقات این شخصیت – جاوید پیروزپور – با جلال آریان که او هم پیش از این در داستان‌های فصیح حضور داشته و صحبت‌های آن‌ها درباره‌ تاریخ باستانی ایران، مواجهه‌ای تاثیرگذار است که خواننده را با خود تا انتهای داستان همراه می‌کند. درباره کتاب صوتی تلخ کام کتاب صوتی تلخ کام در حقیقت ادامه رمان پیشین اسماعیل فصیح با عنوان داستان جاوید است که روزهای پایانی عمر جاوید پیروزپور را نقل می‌کند. بستر روایت مواجهه‌ جلال آریان در سفری...>