کتاب صوتی تاراس بولبا رمانی تاریخی – رمانتیک به قلم نیکلای گوگول است و قصه‌ی قزاقی جنگجو به همراه دو پسرش را تعریف می‌کند که به خاطر سنت‌های جنگجویانه‌شان و بی‌عدالتی‌هایی که فکر می‌کردند در حقشان شده است، به نبرد با نیروهای لهستانی می‌روند. درباره کت…

کتاب صوتی تاراس بولبا رمانی تاریخی – رمانتیک به قلم نیکلای گوگول است و قصه‌ی قزاقی جنگجو به همراه دو پسرش را تعریف می‌کند که به خاطر سنت‌های جنگجویانه‌شان و بی‌عدالتی‌هایی که فکر می‌کردند در حقشان شده است، به نبرد با نیروهای لهستانی می‌روند. درباره کتاب صوتی تاراس بولبا در میانه قرن شانزدهم و اوایل هفدهم، قزاقی شجاع و قدرتمند به نام تاراس بولبا (Taras Bulba) از تبار کازاک‌های زاپوروژی تصمیم می‌گیرد تا به همراه پسران خود به نام‌های آندری و اوستاپ، به جنگ لهستان برود. کازاک‌ها نیز یکی از اقوام سفیدپوست با تبار اسلاو بودند که محل زندگی‌شان...>