شاهکاری ماندگار از نویسنده‌ی بزرگ قرن نوزدهم، ویکتور هوگو . در کتاب صوتی بینوایان سرنوشت یک محکوم فراری را می‌شنوید که مصمّم است گذشته‌ی جنایتکارانه‌ی خود را پشت سر بگذارد. این اثر شاخص ادبیات فرانسه در طول قرن‌های متمادی به زبان‌های بسیاری ترجمه شده …

شاهکاری ماندگار از نویسنده‌ی بزرگ قرن نوزدهم، ویکتور هوگو . در کتاب صوتی بینوایان سرنوشت یک محکوم فراری را می‌شنوید که مصمّم است گذشته‌ی جنایتکارانه‌ی خود را پشت سر بگذارد. این اثر شاخص ادبیات فرانسه در طول قرن‌های متمادی به زبان‌های بسیاری ترجمه شده است و یکی از شاهکارهای مسلّم تاریخ ادبیات به شمار می‌رود. درباره‌ی کتاب صوتی بینوایان داستانی درباره‌ی بی‌عدالتی، قهرمانی و عشق. ویکتور هوگو در کتاب صوتی بینوایان (Les Miserables) سرنوشت ژان والژان را روایت می‌کند؛ قهرمان داستان و مردی که به دلیل دزدیدن یک قرص نان برای سیر کردن فرزندان گرسنه‌ی…>