داستان‌هایی در امتداد مسیر خوشبختی… خورخه بوکای روان‌درمانگر و نویسنده‌ی نام‌آشنای آرژانتینی در کتاب صوتی بگذار برایت قصه بگویم داستان مرد جوانی به نام دمیان را روایت می‌کند؛ مردی که زندگی را بر خودش سخت می‌گیرد و مثل همه‌ی ما می‌خواهد کمی بیشتر آرا…

داستان‌هایی در امتداد مسیر خوشبختی… خورخه بوکای روان‌درمانگر و نویسنده‌ی نام‌آشنای آرژانتینی در کتاب صوتی بگذار برایت قصه بگویم داستان مرد جوانی به نام دمیان را روایت می‌کند؛ مردی که زندگی را بر خودش سخت می‌گیرد و مثل همه‌ی ما می‌خواهد کمی بیشتر آرام و راضی باشد.گفتنی‌ست از این اثر بیش از دو میلیون نسخه در سراسر جهان به فروش رسیده است. درباره کتاب صوتی بگذار برایت قصه بگویم: دمیان از همان لحظه‌ی نخست می‌دانست که خورخه از آن درمانگرهای معمولی نیست. افرادی که خورخه را می‌شناختند، او را «مردی خاص» توصیف می‌کردند و دمیان هم که دیگر تقریباً…>