با آموزه‌های کتاب پرفروش لس‌آنجلس تایمز، به عمری طولانی و پرنشاط دست یابید! کتاب صوتی ایکیگای: راز ژاپنی‌ها در داشتن عمری طولانی و زندگی شاد نوشته‌ی هکتور گارسیا و فرانسس میرالس، شما را با مفهومی کهن آشنا می‌کند که براساس آن می‌توان معنایی حقیقی برای …

با آموزه‌های کتاب پرفروش لس‌آنجلس تایمز، به عمری طولانی و پرنشاط دست یابید! کتاب صوتی ایکیگای: راز ژاپنی‌ها در داشتن عمری طولانی و زندگی شاد نوشته‌ی هکتور گارسیا و فرانسس میرالس، شما را با مفهومی کهن آشنا می‌کند که براساس آن می‌توان معنایی حقیقی برای زیستن پیدا کرد و جور دیگری به تماشای جهان نشست. درباره کتاب صوتی ایکیگای: راز ژاپنی‌ها در داشتن عمری طولانی و زندگی شاد براساس سنت و فرهنگ ژاپنی‌ انسان‌ها دلیل و معنایی برای زندگی کردن و بودن در این دنیا دارند.ژاپنی‌ها از عبارتی به نام ایکیگای نام می‌برند که از ترکیب دو واژه ایکی، به معنی زندگی و...>