با شنیدن کتاب صوتی آیین دوست یابی می‌آموزید که در مواجهه با افراد غریبه از اعتمادبه‌نفس و توانایی بالایی برای برقراری ارتباط برخوردار باشید. دیل کارنگی در این کتاب پرفروش نیویورک تایمز رموز ارتقای مهارت‌های اجتماعی و نفوذ و اثرگذاری بر سایرین را به شم…

با شنیدن کتاب صوتی آیین دوست یابی می‌آموزید که در مواجهه با افراد غریبه از اعتمادبه‌نفس و توانایی بالایی برای برقراری ارتباط برخوردار باشید. دیل کارنگی در این کتاب پرفروش نیویورک تایمز رموز ارتقای مهارت‌های اجتماعی و نفوذ و اثرگذاری بر سایرین را به شما می‌آموزد. به کمک راهنمایی‌های این کتاب روانشناختی، قدرت و موقعیت اجتماعی خود را ارتقا بدهید. درباره‌ی کتاب صوتی آیین دوست یابی آشنایی و برقراری ارتباط با کسانی که برای نخستین بار با آن‌ها رویارو می‌شوید، همواره یکی از سخت‌ترین کارها بوده و هست. البته برخی ممکن است تصور کنند که برون‌‌گراها در…>