محمد مجدیان، روانشناس حوزه‌ی کودک و نوجوان در کتاب صد نکته تربیتی درباره کودک با قلمی شیوا و روان، نکاتی را که والدین باید در مواجهه با فرزندان رعایت کنند شرح می‌دهد. از گذشته‌های دور همواره تربیت کودکان دغدغه‌ی اصلی خانواده‌ها بوده، بنابراین نویسنده …

محمد مجدیان، روانشناس حوزه‌ی کودک و نوجوان در کتاب صد نکته تربیتی درباره کودک با قلمی شیوا و روان، نکاتی را که والدین باید در مواجهه با فرزندان رعایت کنند شرح می‌دهد. از گذشته‌های دور همواره تربیت کودکان دغدغه‌ی اصلی خانواده‌ها بوده، بنابراین نویسنده در این کتاب به والدین می‌آموزد که چگونه در جهت رشد و پرورش فرزندانشان عمل کنند و هنگام مواجه با مشکلات روزمره چه نوع رفتاری با آن‌ها داشته باشند. درباره‌ی کتاب صد نکته تربیتی درباره کودک آینده در دست کودکان است؛ بنابراین رشد، ترقی و تربیت کودکان اهمیت بسیار زیادی دارد و باید در راستای تعلیم‌ و…>