پیتر اتکینز در کتاب شیمی چیست؟ مفاهیم و قوانین اساسی رشته‌ی شیمی را مرور و کمک‌مان می‌کند به‌گونه‌ای متفاوت به این علم نگاه کنیم و تأثیرش را در صنعت، زندگی و حتی فرهنگ درک نماییم. اتکینز که یکی از معروف‌ترین شیمی‌دان‌های دنیاست، در این کتاب به ما نشان…

پیتر اتکینز در کتاب شیمی چیست؟ مفاهیم و قوانین اساسی رشته‌ی شیمی را مرور و کمک‌مان می‌کند به‌گونه‌ای متفاوت به این علم نگاه کنیم و تأثیرش را در صنعت، زندگی و حتی فرهنگ درک نماییم. اتکینز که یکی از معروف‌ترین شیمی‌دان‌های دنیاست، در این کتاب به ما نشان می‌دهد که علم شیمی چه دستاوردهایی برای بشر داشته و چطور با تولید وسایل و تجهیزات مختلف، دنیای ما را به شکل کنونی ساخته است. درباره‌ی کتاب شیمی چیست؟ آیا در زندگی امروز محصولی وجود دارد که به شیمی ارتباطی پیدا نکند؟ آیا صنعتی هست که بدون علم شیمی بتواند دوام داشته باشد؟ آیا می‌توان یک روز را بدون…>