کتاب سواد مالی و فرهنگ اثری از مریم کرد است که در آن تعداد زیادی از مثل‌ها و جملات قصارِ به جای‌مانده از پیشینیان درخصوص سواد و هوش مالی گردآوری شده است. شیوه‌ی نگارش نویسنده در کتاب حاضر اینگونه است که در ابتدا مثلی که حاوی نکات مالی و اقتصادی است نو…

کتاب سواد مالی و فرهنگ اثری از مریم کرد است که در آن تعداد زیادی از مثل‌ها و جملات قصارِ به جای‌مانده از پیشینیان درخصوص سواد و هوش مالی گردآوری شده است. شیوه‌ی نگارش نویسنده در کتاب حاضر اینگونه است که در ابتدا مثلی که حاوی نکات مالی و اقتصادی است نوشته می‌شود و در ادامه نکاتی که از آن مثل دریافت می‌شود، ارائه می‌گردد. درباره کتاب سواد مالی و فرهنگ تاکنون تعاریف زیادی از سوی افراد مختلف برای سواد مالی ارائه شده است که در وهله‌ی اول بسیار پیچیده به نظر می‌آیند؛ اما با کمی دقت و انتخاب منابع مناسب می‌توانید به تعریفی جامع از سواد مالی، دانش...>