یک قهرمان چه شکلی است؟ ملیسا سارنو در کتاب زیر سقف آسمان نشان می‌دهد که یک قهرمان نه لزوماً قدرت‌های مافوق‌طبیعی دارد و نه یک موجود غیرعادی است؛ بلکه می‌تواند دختری خیلی معمولی باشد که قلبی بزرگ و اراده‌ای قوی دارد. درباره‌ی کتاب زیر سقف آسمان چشمانتا…

یک قهرمان چه شکلی است؟ ملیسا سارنو در کتاب زیر سقف آسمان نشان می‌دهد که یک قهرمان نه لزوماً قدرت‌های مافوق‌طبیعی دارد و نه یک موجود غیرعادی است؛ بلکه می‌تواند دختری خیلی معمولی باشد که قلبی بزرگ و اراده‌ای قوی دارد. درباره‌ی کتاب زیر سقف آسمان چشمانتان را ببندید و تصور کنید در شرایط دختری قرار دارید که به تازگی پدر خود را از دست داده، مجبور به مراقبت از خواهر معلول خود است، و باید به مادر خود کمک کند تا بتوانند خانه‌ای برای زندگی پیدا کنند. در چنین شرایطی چه خواهید کرد؟ این داستان زندگی کورا است. او دختری نوجوان است که در شرایطی سخت زندگی...>