کتاب زیاد فکر نکنید نوشته‌ی نیک ترنتون یک راهنمای درجه‌یک برای مقابله با تفکر افراطی است. یعنی همان تفکری که شادی را از زندگی شما می‌رُباید و در بسیاری از موارد،‌ باعث قرارگرفتن شما در نوعی زندان ذهنی می‌شود. نویسنده در اثر حاضر که در فهرست کتاب‌های پ…

کتاب زیاد فکر نکنید نوشته‌ی نیک ترنتون یک راهنمای درجه‌یک برای مقابله با تفکر افراطی است. یعنی همان تفکری که شادی را از زندگی شما می‌رُباید و در بسیاری از موارد،‌ باعث قرارگرفتن شما در نوعی زندان ذهنی می‌شود. نویسنده در اثر حاضر که در فهرست کتاب‌های پرفروش آمازون قرار دارد، تلاش کرده تا راه‌حلی برای این مشکل آزاردهنده بیابد. درباره‌ی کتاب زیاد فکر نکنید تفکر افراطی یکی از بزرگترین مشکلات بشر مدرن است که با گسترش دل‌مشغولی وی و سریع‌شدن سرعت زندگی‌اش، حالتی غیرقابل‌کنترل پیدا کرده است. به‌طورکلی، این پدیده به‌عنوان بزرگترین عامل از‌بین‌برنده‌ی...>