اگر رد خاطرات خود را بگیریم و به دوردست‌های ذهن خود سفر کنیم، به اولین دفعه‌ای می‌رسیم که زندگیمان با محرم و عزاداری امام حسین پیوند خورد. کتاب زان‌ تشنگان، که سومین کتاب از مجموعه‌ی کاشوب است، مجموعه‌ای از روایت‌های افرادی است که این سفر را در ذهن خو…

اگر رد خاطرات خود را بگیریم و به دوردست‌های ذهن خود سفر کنیم، به اولین دفعه‌ای می‌رسیم که زندگیمان با محرم و عزاداری امام حسین پیوند خورد. کتاب زان‌ تشنگان، که سومین کتاب از مجموعه‌ی کاشوب است، مجموعه‌ای از روایت‌های افرادی است که این سفر را در ذهن خود طی کردند و در آخر این مسیر، به حضور اتفاق یا شخصی پی بردند که باعث شکل گرفتن این پیوند در زندگی آن‌ها بود. درباه‌ی کتاب زان‌ تشنگان در طول زندگی همه‌ی ما انسان‌ها، لحظه‌هایی پیش می‌آید که تاثیر یک فرد یا اتفاق، باعث می‌شود که دیگر همان آدم سابق نباشیم؛ به خصوص در دوران کودکی که سرشار از چنین…>