کتاب صوتی روز شکرگزاری مبارک گاس یکی دیگر از داستان‌های جذاب مجموعه‌ی «گاس جوجه تیغی» است. جاکلین ویلیامز در اثر حاضر داستان گاس کوچولو را روایت می‌کند که برای تکلیف مدرسه در روز شکرگذاری باید از آنچه که بیش از همه برای آن سپاس‌گزار است، عکاسی کند. نو…

کتاب صوتی روز شکرگزاری مبارک گاس یکی دیگر از داستان‌های جذاب مجموعه‌ی «گاس جوجه تیغی» است. جاکلین ویلیامز در اثر حاضر داستان گاس کوچولو را روایت می‌کند که برای تکلیف مدرسه در روز شکرگذاری باید از آنچه که بیش از همه برای آن سپاس‌گزار است، عکاسی کند. نویسنده در این کتاب به کودکان اهمیت قدردان بودن را آموزش می‌دهد. درباره کتاب صوتی روز شکرگزاری مبارک گاس: یک هفته مانده بود به روز شکرگزاری و خانم موریسن در این یک هفته تکلیفی را برای شاگردانش تعیین کرده بود: «برای روز شکرگزاری یک عکس از آنچه که بیش از همه بابت آن سپاس‌گزار بوده‌اید، همراه با…>