فرهنگ ما با عزاداری امام حسین پیوند وثیقی دارد؛ به صورتی که شرکت در این مراسمات، به تحول زندگی بسیاری انجامیده است و می‌انجامد. کتاب رهیده، مجموعه‌ای از روایت‌های افرادی است که روضه‌ی امام حسین در زندگی آن‌ها نقش مهمی داشته و خاطرات عجیب و دلنشینی نیز…

فرهنگ ما با عزاداری امام حسین پیوند وثیقی دارد؛ به صورتی که شرکت در این مراسمات، به تحول زندگی بسیاری انجامیده است و می‌انجامد. کتاب رهیده، مجموعه‌ای از روایت‌های افرادی است که روضه‌ی امام حسین در زندگی آن‌ها نقش مهمی داشته و خاطرات عجیب و دلنشینی نیز از ماه محرم دارند. این مجموعه جستار، چهارمین کتاب از مجموعه‌ی کآشوب نشر اطراف است. درباره‌ی کتاب رهیده امروزه، روضه در زندگی ما چه نقشی دارد؟ طبیعی است که در طول زمان، عزاداری و شیوه برگزاری مراسم روضه برای امام حسین (ع) نیز دچار تغییراتی شده است؛ اما نکته‌ی مهم، این واقعیت است که کارکرد آن…>