رویش پس از مردن چگونه خواهد بود، زمانی که از زیر خاکستر سر به آسمان بلند می‌کنید؟ کتاب رستخیز دومین جلد از مجموعه‌ی کآشوب است که بیست و چهار روایت خواندنی را از دل تجربیات واقعی و دلدادگی‌های عاشورایی نویسندگان جوان به تصویر کشیده است. با خواندن این ک…

رویش پس از مردن چگونه خواهد بود، زمانی که از زیر خاکستر سر به آسمان بلند می‌کنید؟ کتاب رستخیز دومین جلد از مجموعه‌ی کآشوب است که بیست و چهار روایت خواندنی را از دل تجربیات واقعی و دلدادگی‌های عاشورایی نویسندگان جوان به تصویر کشیده است. با خواندن این کتاب بی‌نظیر معجزه زنده شدن روح را درون خودتان احساس می‌کنید. درباره‌ی کتاب رستخیز رستخیز: [ رَ ت َ / رَ ] (اِ مرکب ) رستاخیز. برخاستن مردگان . (از: ریست، مرده، میت + خیز، برخاستن)! پیوند زدن واقعه عجیب و تکان‌دهنده‌ی عاشورا با وقایعی که در خصوصی‌ترین و پنهانی‌ترین حالات روحی هرکسی رخ می‌دهد،...>