زندگی ما انسان‌ها با پرسیدن سوال‌های بزرگ درمورد جهان و زندگی گره خورده است و مهم‌تر از آن، جواب‌هایی که برای چنین سوالاتی پیدا می‌کنیم، شیوه‌ی زندگی ما و نگاه ما به جهان را شکل می‌دهند. کتاب راهنمای زندگی، اثر جولیان باگینی و آنتونیا ماکارو، کتابی در…

زندگی ما انسان‌ها با پرسیدن سوال‌های بزرگ درمورد جهان و زندگی گره خورده است و مهم‌تر از آن، جواب‌هایی که برای چنین سوالاتی پیدا می‌کنیم، شیوه‌ی زندگی ما و نگاه ما به جهان را شکل می‌دهند. کتاب راهنمای زندگی، اثر جولیان باگینی و آنتونیا ماکارو، کتابی درمورد پرسش‌های بزرگ ما و پاسخ‌هایی است که فیلسوفان، از یونان باستان تا امروز و از شرق تا غرب کره‌ی زمین، به این پرسش‌ها داده‌اند. درباره‌ی کتاب راهنمای زندگی آیا تا به حال پیش آمده است که مسائل و اتفاقات زندگی، باعث شوند که با نگاهی دقیق و عمیق‌تر به زندگی بنگرید؟ ذهن ما در مواجهه با مسائل روزمره،...>