رمانی جسورانه و جذاب از تلاش‌ها و مبارزه‌‌های یک زن برای به‌دست‌آوردن استقلال شخصی و رهایی از تعصبات خانوادگی؛ کتاب دو زن در یک زن نوشته‌ی نوال سعداوی روایت دختری است که تلاش می‌کند از قیدوبند خرافات و تحمیل سبک زندگی از سوی خانواده‌اش رها شود و به عز…

رمانی جسورانه و جذاب از تلاش‌ها و مبارزه‌‌های یک زن برای به‌دست‌آوردن استقلال شخصی و رهایی از تعصبات خانوادگی؛ کتاب دو زن در یک زن نوشته‌ی نوال سعداوی روایت دختری است که تلاش می‌کند از قیدوبند خرافات و تحمیل سبک زندگی از سوی خانواده‌اش رها شود و به عزت‌نفس فردی خود دست یابد. گفتنی‌ست این اثر جایزه‌ی استیگ داگرمان را دریافت کرده است. درباره‌ی کتاب دو زن در یک زن محدودیت زنان در جوامع سنتی یکی از موضوعات مهم اجتماعی است که گه‌گاه موضوع داستان‌ها، فیلم‌ها و دیگر انواع هنری قرار می‌گیرد. زنان به‌عنوان بخش مهمی از جامعه با نقش‌ها و مسئولیت‌های…>