ایجاد علاقه به کتابخوانی در کودکان نیاز به اصولی دارد که به آن‌ها اشتیاق و انگیزه لازم را برای وارد شدن به دنیای کتاب بدهد. مانا امیری مهر در کتاب دخترم چگونه کتابخوان شد، به عنوان یک روانشناس و مادر دغدغه‌مند با مطالعه در این حوزه، تجربیات و نتایج مط…

ایجاد علاقه به کتابخوانی در کودکان نیاز به اصولی دارد که به آن‌ها اشتیاق و انگیزه لازم را برای وارد شدن به دنیای کتاب بدهد. مانا امیری مهر در کتاب دخترم چگونه کتابخوان شد، به عنوان یک روانشناس و مادر دغدغه‌مند با مطالعه در این حوزه، تجربیات و نتایج مطالعات خود را با شما به اشتراک می‌گذارد و در مسیر پیشرفت و موفقیت کودکتان، شما را همراهی خواهد کرد. درباره‌ی کتاب دخترم چگونه کتابخوان شد: کودکان برای دستیابی به موفقیت و ساختن یک شخصیت قدرتمند به راهنمایی و هدایت پدر و مادر خود نیاز دارند. والدین نیز باید در این راه از متخصصین و کسانی که با دانش...>