کتاب خانه خوانی؛ تجربه‌ی زندگی در خانه‌های دوره‌ی گذار معماری تهران نوشته‌ی علی طباطبایی با تمرکز بر پیوند روایت و معماری، و در قالب ناداستان، با زبانی شیرین و ساده و با استفاده از روش پدیدارشناسی تجربه‌ و معنای در‌ خانه‌ بودن را روایت می‌کند. درباره‌…

کتاب خانه خوانی؛ تجربه‌ی زندگی در خانه‌های دوره‌ی گذار معماری تهران نوشته‌ی علی طباطبایی با تمرکز بر پیوند روایت و معماری، و در قالب ناداستان، با زبانی شیرین و ساده و با استفاده از روش پدیدارشناسی تجربه‌ و معنای در‌ خانه‌ بودن را روایت می‌کند. درباره‌ی کتاب خانه خوانی کتاب خانه‌خوانی اثری جذاب و خوش‌خوان است که با استفاده از روش‌های پدیدارشناختی، به‌سراغ روایت زندگی و زیست ساکنان خانه‌های یک دوره از معماری ایران رفته است. علی طباطبایی در گفت‌و‌گو با تعدادی از ساکنان خانه‌های برهه‌ی گذار، (حدود دهه‌های 1330 و 1340 شمسی است که می‌توان گفت...>