شعبان جعفری یکی از چهره‌های جنجالیِ تاریخ معاصر ایران است. در کتاب خاطرات شعبان جعفری که به قلم هما سرشار به نگارش درآمده، زندگیِ پرافت‌وخیز این گنده‌لاتِ سابقِ تهران زیر ذره‌بین قرار گرفته است. با مطالعه‌ی این اثر، به طور کامل با نقش شعبان جعفری در و…

شعبان جعفری یکی از چهره‌های جنجالیِ تاریخ معاصر ایران است. در کتاب خاطرات شعبان جعفری که به قلم هما سرشار به نگارش درآمده، زندگیِ پرافت‌وخیز این گنده‌لاتِ سابقِ تهران زیر ذره‌بین قرار گرفته است. با مطالعه‌ی این اثر، به طور کامل با نقش شعبان جعفری در وقایعِ منتهی به کودتای 28 مرداد آشنا خواهید شد. درباره کتاب خاطرات شعبان جعفری شعبان جعفری یکی از شخصیت‌های مناقشه‌برانگیز و جنجالی در تاریخ معاصر ایران است. این محله‌گردان و زورخانه‌دارِ ایرانی، به سال 1300 در شهر تهران دیده به جهان گشود و در سال 1385 در سنتا مونیکا، واقع در کالیفرنیای آمریکا،…>